Miljö / Kvalitet

Naturligt sparsamma. Vi är licensierade och certifierade på många plan, men vi ställer också egna och höga krav på oss själva. Vår motto är okomplicerat och enkelt att följa. Att producera för en hållbar utveckling, bland annat genom att minimera slöseri och motverka överproduktion varje dag.

Med ett engagerat team där ingenting lämnas åt slumpen och en unik produktionsapparat med minimalt spill av tid och material, kan vi snåla med jordens resurser och samtidigt vara väldigt sparsamma med våra kunders ekonomi.

Som Svanenmärkt tryckeri måste man visa att man uppfyller ett antal krav som gör att produktionens miljöbelastning tillhör de lägsta. En trycksak som märks med Svanen uppfyller därför högt ställda miljökrav. Kraven handlar i första hand om tryckeriprocessen och om det papper och de kemikalier som används, men även återvinningsbarhet vägs in. Resurserna ska användas på bästa sätt och förorenande och hälsoskadliga kemikalier ska ersättas med bättre alternativ.

ISO 14001 är en internationell standard som hjälper företag och organisationer att bygga upp och bedriva ett systematiskt miljöarbete. Standarden ger verktyg som kan användas av alla typer av organisationer för att på ett systematiskt sätt kontrollera sina miljöaspekter och förbättra miljöprestanda. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att bedriva ett effektivt miljöarbete.

 

FSC® (FSC-C013452) är en oberoende, internationell organisation som verkar för utvecklingen av ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk. För att trycksaken ska kunna märkas krävs att tryckeriet kan dokumentera att pappersråvaran härstammar från välskötta, FSC®-certifierade skogar och andra kontrollerade källor. Detta sker genom en särskild spårbarhetscerifiering ”Chain Of Custody”.

Miljö / Kvalitet

Naturligt sparsamma. Vi är licensierade och certifierade på många plan, men vi ställer också egna och höga krav på oss själva. Vår motto är okomplicerat och enkelt att följa. Att producera för en hållbar utveckling, bland annat genom att minimera slöseri och motverka överproduktion varje dag.

Med ett engagerat team där ingenting lämnas åt slumpen och en unik produktionsapparat med minimalt spill av tid och material, kan vi snåla med jordens resurser och samtidigt vara väldigt sparsamma med våra kunders ekonomi.

Som Svanenmärkt tryckeri måste man visa att man uppfyller ett antal krav som gör att produktionens miljöbelastning tillhör de lägsta. En trycksak som märks med Svanen uppfyller därför högt ställda miljökrav. Kraven handlar i första hand om tryckeriprocessen och om det papper och de kemikalier som används, men även återvinningsbarhet vägs in. Resurserna ska användas på bästa sätt och förorenande och hälsoskadliga kemikalier ska ersättas med bättre alternativ.

ISO 14001 är en internationell standard som hjälper företag och organisationer att bygga upp och bedriva ett systematiskt miljöarbete. Standarden ger verktyg som kan användas av alla typer av organisationer för att på ett systematiskt sätt kontrollera sina miljöaspekter och förbättra miljöprestanda. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att bedriva ett effektivt miljöarbete.

FSC® (FSC-C002115) är en oberoende, internationell organisation som verkar för utvecklingen av ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk. För att trycksaken ska kunna märkas krävs att tryckeriet kan dokumentera att pappersråvaran härstammar från välskötta, FSC®-certifierade skogar och andra kontrollerade källor. Detta sker genom en särskild spårbarhetscerifiering ”Chain Of Custody”.